LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Agroinzercia

   18.09.2014
   Možnosť bezplatnej inzercie

   Pre spoločnosti a SHR (súkromne hospodariacich roľníkov), ktoré nevedia vstupovať do obchodných systémov burzy, Komoditná burza Bratislava pripravila bezplatný systém Agroinzercie, kde si môžu producenti, spotrebitelia, alebo obchodníci zverejňovať svoje ponuky a dopyty tovarov.

   Klienti na seba uvádzajú aj kontakt, ktorý sa zverejňuje, pričom plnenie možných transakcií je na riziku zúčastnených strán.

   Stránka sa nachádza na adrese: www.agroinzercia.sk

   Contact
   Phone: +421 907 723 428
   Email: secretary@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   Slovakia, European Union
   © 1992-2012 Commodity Exchange Bratislava, JSC
   Trade registry ID: 31337406, VAT ID: SK2020324966