LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Information for accountants

   On this page you can find the market prices of commodities, which are quoted by CEB.

   This information is important mainly for Slovak accountants who are obliged to evaluate the price of their commodities according to this price. It is defined in the law 431/2002 coll. about accountings, § 27 par. (3): "Market price is the closing price announced by the exchange". CEB reference price published on this website is this market price.

   V nižšej časti si viete vybrať tovar (komoditu) a dátum, v ktorý deň chcete mať informáciu o zverejnenej kótovanej cene.

   Na tejto stránke je dostupná iba cena pre okamžitý nákup/predaj (SPOT). Pre ceny termínových obchodov zobrazte Kurzový lístok.

   Commodity
   Date Callendar
   Contact
   Phone: +421 907 723 428
   Email: secretary@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   Slovakia, European Union
   © 1992-2012 Commodity Exchange Bratislava, JSC
   Trade registry ID: 31337406, VAT ID: SK2020324966