LB_skSK  LB_enEN
MON:
    SPOT:

      Cenový burzový výbor

      Od roku 2009 zasadá v priestoroch burzy Cenový burzový výbor (CBV) pravidelne každé dva týždne. Zástupcov CBV menuje predseda burzovej komory zo sféry zväzov, producentov, spotrebiteľov a obchodníkov s komoditami.

      Na zasadnutiach sa diskutuje o aktuálnej situácii na trhu s jednotlivými komoditami, o obchodných praktikách a vplyvoch zahraničných subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, o vývoji ceny s pohľadu trhu, počasia, prípadne zásob a spotreby v regióne Slovenska a okrajových častiach susedných štátov.

      Počas zasadnutia každý člen cenového burzového výboru predkladá informáciu o jeho aktuálnych používaných cenách príslušnej komodity, o predpokladanom vývoji ceny o dva týždne a predpokladanom vývoji ceny o tri mesiace.

      Jednotlivé ceny komodít sa následne spracujú a konzultuje sa výsledná trhová cena, ktorá sa v deň zasadnutia zverejňuje.

      Predseda burzovej komory dohliada nad výsledkami zasadnutia, aby nedošlo k manipulácii trhu a predkladá písomne skrátený komentár k vývoju cien.

      Skúsenosť z posledných rokov činnosti CBV je taká, že burzou je operatívne zachytený akýkoľvek výkyv ceny jednotlivých komodít a cenový výstup zo zasadnutia je veľmi reálny v súlade s trhovým prostredím aplikovateľný pre obchodné správanie sa producentov a spotrebiteľov na trhu Slovenskej republiky.

       

       

      Exchange Price Committee price overview

      Čítam graf...

      Exchange Price Committee is the group of experts in the area of interest of Cereals, Oil seeds, Emission allowances and Diamonds, who periodically meet every 2 weeks and discuss the market developement. The result of the meeting of the Exchange Price Committee are price data tables and EPC Report. EPC prices are calculated as the average price of individual price of every EPC member. Prices for agricultural products are included for Eastern Slovakia, Central Slovakia, and Western Slovakia, in time for two weeks back, present price, the price in two weeks, and the price in three months. In carbon market, in addition the price is evaluated also for the end of the present and end of the following year.

      Statute of the Exchange price committee: statut-v3-2.pdf [SK]

      EPC members list: EPC-member-list-v2-en.pdf

      Export data

      Data exported from the EPC meetings is available for download here: http://www.kbb.sk/files/EPC.xml

      EPC Reports a Price tables

      Date FilterReport FilterCereals FilterOil seeds ▲ FilterAllowances FilterDiamonds Filter Menu
      Počet záznamov: 96; Strana: 1/2; Vygenerované za: 0.023 s
      Page: 1 2 > >>
      01.12.2009PDFXLSXLSXLS
      15.12.2009PDFXLSXLSXLS
      12.01.2010PDFXLSXLSXLS
      26.01.2010PDFXLSXLSXLS
      09.02.2010PDFXLSXLSXLS
      23.02.2010PDFXLSXLSXLS
      09.03.2010PDFXLSXLSXLS
      23.03.2010PDFXLSXLSXLS
      06.04.2010PDFXLSXLSXLS
      20.04.2010PDFXLSXLSXLS
      04.05.2010PDFXLSXLSXLS
      18.05.2010PDFXLSXLSXLS
      01.06.2010PDFXLSXLSXLS
      15.06.2010PDFXLSXLSXLS
      29.06.2010PDFXLSXLSXLS
      13.07.2010PDFXLSXLSXLS
      27.07.2010PDFXLSXLSXLS
      10.08.2010PDFXLSXLSXLS
      24.08.2010PDFXLSXLSXLS
      07.09.2010PDFXLSXLSXLS
      21.09.2010PDFXLSXLSXLS
      05.10.2010PDFXLSXLSXLS
      19.10.2010PDFXLSXLSXLSXLS
      02.11.2010PDFXLSXLSXLSXLS
      16.11.2010PDFXLSXLSXLSXLS
      30.11.2010PDFXLSXLSXLSXLS
      14.12.2010PDFXLSXLSXLSXLS
      11.01.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      25.01.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      08.02.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      22.02.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      08.03.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      22.03.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      05.04.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      19.04.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      03.05.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      17.05.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      31.05.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      14.06.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      29.06.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      12.07.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      26.07.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      09.08.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      23.08.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      06.09.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      20.09.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      04.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      18.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      02.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      15.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
      Contact
      Phone: +421 907 723 428
      Email: secretary@kbb.sk

      Rožňavská 7
      821 02 Bratislava
      Slovakia, European Union
      © 1992-2012 Commodity Exchange Bratislava, JSC
      Trade registry ID: 31337406, VAT ID: SK2020324966