LB_skSK  LB_enEN
MON:
  SPOT:

   Cenový burzový výbor

   Od roku 2009 zasadá v priestoroch burzy Cenový burzový výbor (CBV) pravidelne každé dva týždne. Zástupcov CBV menuje predseda burzovej komory zo sféry zväzov, producentov, spotrebiteľov a obchodníkov s komoditami.

   Na zasadnutiach sa diskutuje o aktuálnej situácii na trhu s jednotlivými komoditami, o obchodných praktikách a vplyvoch zahraničných subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, o vývoji ceny s pohľadu trhu, počasia, prípadne zásob a spotreby v regióne Slovenska a okrajových častiach susedných štátov.

   Počas zasadnutia každý člen cenového burzového výboru predkladá informáciu o jeho aktuálnych používaných cenách príslušnej komodity, o predpokladanom vývoji ceny o dva týždne a predpokladanom vývoji ceny o tri mesiace.

   Jednotlivé ceny komodít sa následne spracujú a konzultuje sa výsledná trhová cena, ktorá sa v deň zasadnutia zverejňuje.

   Predseda burzovej komory dohliada nad výsledkami zasadnutia, aby nedošlo k manipulácii trhu a predkladá písomne skrátený komentár k vývoju cien.

   Skúsenosť z posledných rokov činnosti CBV je taká, že burzou je operatívne zachytený akýkoľvek výkyv ceny jednotlivých komodít a cenový výstup zo zasadnutia je veľmi reálny v súlade s trhovým prostredím aplikovateľný pre obchodné správanie sa producentov a spotrebiteľov na trhu Slovenskej republiky.

    

    

   Exchange Price Committee price overview

   Čítam graf...

   Exchange Price Committee is the group of experts in the area of interest of Cereals, Oil seeds, Emission allowances and Diamonds, who periodically meet every 2 weeks and discuss the market developement. The result of the meeting of the Exchange Price Committee are price data tables and EPC Report. EPC prices are calculated as the average price of individual price of every EPC member. Prices for agricultural products are included for Eastern Slovakia, Central Slovakia, and Western Slovakia, in time for two weeks back, present price, the price in two weeks, and the price in three months. In carbon market, in addition the price is evaluated also for the end of the present and end of the following year.

   Statute of the Exchange price committee: statut-v3-2.pdf [SK]

   EPC members list: EPC-member-list-v2-en.pdf

   Export data

   Data exported from the EPC meetings is available for download here: http://www.kbb.sk/files/EPC.xml

   EPC Reports a Price tables

   Date ▼ FilterReport FilterCereals FilterOil seeds FilterAllowances FilterDiamonds Filter Menu
   Počet záznamov: 96; Strana: 1/2; Vygenerované za: 0.015 s
   Page: 1 2 > >>
   05.11.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   22.10.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   08.10.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   24.09.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   10.09.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   27.08.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   13.08.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   30.07.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   16.07.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   02.07.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   18.06.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   04.06.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   21.05.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   07.05.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   23.04.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   09.04.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   26.03.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   12.03.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   26.02.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   12.02.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   29.01.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   15.01.2013PDFXLSXLSXLSXLS
   18.12.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   27.11.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   13.11.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   30.10.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   16.10.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   02.10.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   04.09.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   21.08.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   07.08.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   24.07.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   10.07.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   26.06.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   12.06.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   29.05.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   15.05.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   17.04.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   03.04.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   20.03.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   06.03.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   07.02.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   24.01.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   10.01.2012PDFXLSXLSXLSXLS
   13.12.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   29.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   15.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   02.11.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   18.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   04.10.2011PDFXLSXLSXLSXLS
   Contact
   Phone: +421 907 723 428
   Email: secretary@kbb.sk

   Rožňavská 7
   821 02 Bratislava
   Slovakia, European Union
   © 1992-2012 Commodity Exchange Bratislava, JSC
   Trade registry ID: 31337406, VAT ID: SK2020324966